Dobro došli

Kao Akcionarsko društvo upisano je  u sudski registar kod Osnovnog suda u Banjaluci, dana 25.10.2001. god.

  • Naziv firme: Fabrika kože i obuće »PIKO« akcionarsko društvo
  • Sjedište firme: Bože Tatarevića broj 16, 78430 Prnjavor
  • Skraćeni naziv: “PIKO” a.d. Prnjavor
  • Šifra djelatnosti: 19100 – Štavljenje i obrada kože
  • Oblik organizovanja: Akcionarsko društvo