VII redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara

31.08.2013.

Poziv za sedmu redovnu godišnju sjednicu skupštine akcionara

odluka izbor PREDSJEDNIKA skupst.
odluka usvajanje predlozenog dnevnog reda
odluka usvajanje ZAPISNIKA sa prethodne sjednice (Zapisnik)
ODLUKA o DOPUNI djelatnosti
odluka usvajanje STATUTA ( Statut Piko a.d. Prnjavor )
odluka usvajanje POSLOVNIKA o radu skupstine ( poslovnik o radu skupštine Piko a.d. )
odluka usvajanje izvjestaj nezav.REVIZORA ( Izvjestaj Nezavisnog revizora za 2012 )
odluka usvajanje FIN.IZVJESTAJA za 2012 god. ( BILANS STANJA , BILANS USPJEHA )
odluka usvajanje IZVJEST. O POSLOVANJU za 2012 god. ( Izvjestaj o poslovanju drustva za 2012 )
odluka usvajanje IZVJEST.O RADU UO za 2012 god. (Izvještaj o radu Upravnog odbora per.01.01.-31.12.2012. )
odluka raspored nerasporedj dobiti za 2010,2011 i 2012 god.
odluka raspored OSTALIH REZERVI
odluka razresenje clanova UO
odluka IZBOR CLANOVA UO
odluka razresenje PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA i odluka razresenje clanova NADZORNOG ODBORA
odluka o NAKNADAMA UO
odluka o izboru REVIZORA za 2013 god.


VI redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara

28.05.2010.

Poziv

ODLUKA o usvajanju dnevnog reda

ODLUKA o imenovanju Komisije za glasanje

ODLUKA o izboru ovjerivaca zapisnika

ODLUKA o izboru zapisnicara

ODLUKA o izboru Predsjednika 6. redovne godišnje sjednice

ODLUKA o usvajanju zapisnika sa 5.  sjednice (Zapisnik sa 5. redovne sjednice)

ODLUKA o usvajanju Izvjestaja nezavisnog revizora (Izvjestaj o reviziji)

ODLUKA o usvajanju Finansijskog izvještaja (Bilans stanja; Bilans uspjeha)

ODLUKA o usvajanju Izvještaja UO o poslovanju (Izvještaj o poslovanju)

ODLUKA o pokriću ostvarenog gubitka – raspodjeli ostvarene neto dobiti

ODLUKA o zasnivanju zaloznog prava (Izvjestaj; Preporuka; Obavjestenje)

ODLUKA o izboru nezavisnog revizora

ODLUKA o izboru predsjednika u narednom periodu